תמונות

ג'טר מקבלת את המקל. נכנסה להיסטוריה (gettyimages)