תמונות

ישחזר את המספרים מהעונה הקודמת? דיבתולומאו