תמונות

משאיר את הפציעות מאחוריו. ריברי (gettyimages)