תמונות

לירן, דניאל תבורי ודניאל ברזילאי עם "אינך יכולה