תמונות

קרובה לזכייה בתואר. יוליה גלושקו (gettyimages)