תמונות

מיכל רביץ. לא הצליחה לעצור את ההתקפה האירית במחצית השניה (מור שאול