תמונות

ברית אבי נוסבאום, פברואר 2016 צילום: אביב חופי