תמונות

ההצתה בית וגן. במשפחה מתקשים לעכל (נועם מושקוביץ', וואלה)