תמונות

קורס קשריות צילום: צלם: שקמה גלעד, באדיבות ארכיון צה"ל, במשרד הביטחון