תמונות

כספי עולה לסל. לקראת הסיום הצטרפו צופים (שי לוי)