תמונות

ותנסו לעצור אותו עכשיו. ראדה פריצה (אלן שיבר)