תמונות

פארמר מול וויאצ´יץ'. הרבה ביחד, עכשיו לחוד