תמונות

לנה ומעיין על המדרגות חצי צבעוני צילום: פוני