תמונות

ציון מרילי (משמאל). מוריד לחץ מהירוקים (עמית מצפה)