תמונות

כך זה היה. וידאל ואלבס, מודל 2010 (gettyimages)