תמונות

וייה כובש את השער הראשון. לא הספיק (GETTYIMAGES)