תמונות

יקרה לראשונה מאז 1908? האוהדים מחכים (gettyimages)