תמונות

סטרלינג עם הפרס. יילך בדרכם של הגדולים ביותר?