תמונות

אלופה ללא נציגות בצמרת השכר, ראשל"צ (עודד קרני)