תמונות

מאושר שהתחרות בעיר שלו. יונה יהב (דורון גולן)