תמונות

אחרי מסיבת עיתונאים ארוכה נכנע: &"יכול להיות שהדרך לא הייתה נכונה&