תמונות

דרוקר, בצפון כבר לא יהיה לחץ גדול (אלן שיבר)