תמונות

מפעל חיפה כימיקלים דרום צילום: עופר ארנון, המשרד להגנת הסביבה