תמונות

ארבעה משחקים זה מספיק. היקמן מרגיש את העייפות (אלן שיבר)