תמונות

אוהדי הפועל בשער 5. 7,000 אדומים הגיעו לתמוך למרות הגשם (אמיר לוי)