תמונות

ניסוי חץ 3 צילום: אגף דוברות והסברה אגף הביטחון