תמונות

"הקבוצה חייבת להיות חזקה מבחינה הגנתית" (אלן שיבר)