תמונות

גולן עוצר את גררו במשחק רב פנדלים (מור שאולי)