תמונות

יש לו הרבה מאוד עבודה בקיץ. וילאנובה (gettyimages)