תמונות

הפועל מטה אשר. תואר אחד כבר יש לה (מור שאולי)