תמונות

בניון. בהרכב לראשונה מאז המחזור הראשון (יוסי שקל)