תמונות

חוזר למקום האהוב עליו, הפודיום. שטילוב (gettyimages)