תמונות

האם הוא יציל את באזל בחמישי? (GETTYIMAGES)