תמונות

קורנפיין. חוסר הוודאות ממשיך (מגד גוזני, וואלה)