תמונות

גרינפלד, מקבל גיבוי מעמיתיו השופטים (קובי אליהו, וואלה)