תמונות

לא נעים לצאת בחסות המשטרה. ימים קשים עברו על הרוש (אלן שיבר)