תמונות

מצטיינים בצלאל - אליאס ואכים-המחלקה לאמנות-בצלאל 2015 (4)