תמונות

יניב בורגר. ר&"ג עשויה להישאר בליגה על אף שירדה (גיא בן זיו)