תמונות

בומביקס מורי קריית אונו טפיוקה צילום: ג'רמי יפה