תמונות

היפוגאמאגלובולינמיה כיף צילום: איתמר פרל, נמרוד קמחי