תמונות

טנישה רייט מול הטורקיות. רמלה לא יצאה מההלם של פתיחת המשחק הגרועה