תמונות

קבוצת ליגה ישראלית ללא חוק רוסי. ססארי (אלן שיבר)