תמונות

אבו-זעילה פוסק על קרן, ההרצליאנים לא יודעים את נפשם מרוב כעס (יוסי