תמונות

מכתב התשובה של משרד המשפטים צילום: כיבוי והצלה ירושלים