תמונות

מימון ובירנבאום. הקפטן בא להיפרד (איגוד הכדוריד)