תמונות

דל פיירו. ויתר על טיול לקורסיקה (gettyimages)