תמונות

מסי, ייתן מקדמה לכיוון החצי? (gettyimages)