תמונות

נעה תשבי והחבר בישראל, ספטמבר 2014 צילום: ברק פכטר