תמונות

פרויקט גמר, נורית כהן אלירז, תמונה זוגית גובה צילום: הגר דופלט