תמונות

אלישע לוי ויניב קטן. "בורדו יתנו 200 אחוז"